Élet a generációs szakadék két partján

Készül a generációs képzési anyagunk alapjául szolgáló könyvünk, amely mint mindig, ezúttal is egyre csak bővül és mélyül, s emiatt kicsit csúszik is. A következő két hétben néhány részletet fogok megosztani belőle, részben hogy legyen miről itt a blogon közösen gondolkodni, esetleg beszélgetni, részben pedig "reklámozási" céllal, hogy lássátok, mire is lehet számítani majd a teljes anyagban. Ebben az első betekintőben szó lesz a második demográfiai átmenetről, a mai európai keresztények és muszlimok döbbenetesen eltérő szaporodási rátájáról, az altruizmusról és a koinóniáról, mint gyülekezeti minőségekről, és a generációs szakadékok megértéséről.


Olvass tovább!

Posztmodern gyülekezet

...minden felekezetben vannak tradicionális és dinamikus, általam most „posztmodernnek” nevezett gyülekezetek. Az első fókuszában inkább a megőrzés áll – a régi tradíciók, a gyökerek és az abba belegyökerezett egyháztagok megőrzése. Nincs ezzel baj. De nagy szükség van a „másik fajta” közösségre is, amelynek a fókuszában az elérés áll – az Istentől egyre jobban távolodó emberek elérése, akiktől a hagyományos egyház már túlságosan messze elmaradt.


Olvass tovább!

OLDAL 1 / 11